Bệnh động kinh không thể coi nhẹ

Những nguyên nhân của bệnh động kinh

Động kinh là một bệnh lý ở não, đặc trưng bởi sự phóng lực quá mức, đồng bộ và tạm thời của một nhóm các nơron trong não, có những triệu chứng tương ứng với vùng